Coniferes

image
Cupressus Sempervirens
Contenidor Alçada Foto
1,7 70-90
2,5 90-120
5 130-160
10 175-200 image
10 200-220
27 25-300
Cupressus Macro-Carpa Gold Crest
Contenidor Alçada Foto
5 100-120
30 200-220 image
Cupressus Macro-Carpa Wilma
Contenidor Alçada Foto
5 50-70 image
20 70-90
Cupressus Totem
Contenidor Alçada Foto
17 175-200 image
35 250-300
Cupressus Semper. Gracilis
Contenidor Alçada Foto
17 160-180 image
Cupressocyparis Leylandii
Contenidor Alçada Foto
5 120-150 image
10 175-200 image
10 200-220
27 250-300
Thuja Esmeralda
Contenidor Alçada Foto
5 30-50
10 70-100 image
20 100-120 image
Thuja Orien. Aurea Nana
Contenidor Alçada Foto
5 30-50 image
10 50-70 image
Thuja Orien. Pyram. Aurea
Contenidor Alçada Foto
5 60-80 image
20 120-150 image

Sol·licitar el catàleg per correu electrònic.